தொடர்பிற்கு - TNREAT

அஞ்சல் முகவரி

தமிழ்நாடு கட்டட மனை மேல்முறையீட்டு ஆணையம் (TNREAT),
எண்.1A, மூன்றாம் தளம்,
காந்தி இர்வின் பாலம் சாலை, எழும்பூர்,
சென்னை – 600008.

தொலைபேசி: அலுவலகம் - 044 28414867;

மின்னஞ்சல்: contact[dot]tnreat[at]tn[dot]gov[dot]in